Projekt Unijny ERASMUS+ „ WAY- Water Around You” w SP19

m erasmus logo

Z radością informujemy, że od września 2016 w naszej szkole rusza projekt unijny ERASMUS+ . Tytuł projektu „ WAY - Water Around You”- „Dlaczego - Woda otacza nas”

Projekt realizowany jest okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 w ramach programu: „Erasmus +”  Edukacja Szkolna - Współpraca Szkół.

Będziemy współpracować ze szkołami z Finlandii, Hiszpanii, Portugali i Grecji.

Główne cele projektu to:    

  1. Rozwój świadomości ekologicznej na temat wód powierzchniowych oraz ochrony bioróżnorodności organizmów w nich żyjących.
  2. Zaangażowanie uczniów w działania projektowe dotyczące wymiany doświadczeń kulturowych, w celu kształtowania tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi.
  3. Uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich.
  4. Uwrażliwienie uczniów na konieczność głębszego zaangażowania w działania szkoły.
  5. Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy.
  6. Rozwój współpracy międzynarodowej

Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli do współpracy!

 

Regulamin projektu ERASMUS+ oraz wyjazdów uczniów - mobilności

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Projektu Erasmus+Projektu Erasmus+