KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Informujemy, że 14 grudnia 2021 r. (wtorek) odbędą się konsultacje online dla Rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas 1-8 za pośrednictwem aplikacji Teams. Prosimy o logowanie się z profilu swojego dziecka po wcześniejszym umówieniu się z Nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny lub aplikację Teams.

Nauczyciele po otrzymaniu od Państwa prośby o spotkanie najpóźniej do 13 grudnia 2021 roku do godziny 15.00, ustalą godzinę rozmowy oraz jej planowany czas.

Konsultacje potrwają w godz. 18.00-19.00.

 


KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9 w Rzeszowie działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 listopada 2017 r. informuje, że dni 8 i 9 grudnia 2021 r. (środa, czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas I-VIII (egzamin próbny ósmoklasisty)

Jednocześnie informuję, że w w/w dniach Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 6.30 -17.00.

Zgłoszenia dziecka o przybyciu na zajęcia należy dokonać w sekretariacie zespołu do 3 grudnia 2021 r. (piątek) do godz. 8.15 podając godziny pobytu dziecka w szkole.

Obiady będą przygotowane przez stołówkę szkolną wyłącznie w sytuacji, gdy na dyżur danego dnia będzie zapisanych co najmniej 15 uczniów.

Jeżeli w ww. dniach dziecko będzie korzystało z obiadu opłatę za posiłek należy uiścić w momencie złożenia deklaracji o pobycie dziecka w szkole.

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

Dyrekcja Szkoły

 


Komunikat

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rzeszowie informuje, że istnieje możliwość wynajmu sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń.
Szczegóły pod numerem tel: 17 748-25-20


Wymagania edukacyjne i szkolne dokumenty 2021/2022 


 

czerniak mm

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka (edycja 2021/2022), w ramach którego będziemy realizować zajęcia z uczniami na temat czerniaka oraz metod skutecznej profilaktyki pierwotnej i wtórnej.

 

 

  


Uwaga!
Statuty Szkoły i Przedszkola, wnioski o przyjęcie lub wypisanie dziecka ze szkoły/przedszkola, wnioski o wydanie dokumentów, oświadczenia o danych osobowych, deklaracje oraz karty zgłoszenia do świetlicy i na obiady dostępne są w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

loading...

Erasmus+

loading...

ERASMUS+2

loading...

Back to top