RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 39

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

 Grupa

  Imię i Nazwisko

 GRUPA I

 GRUPA II

  

 GRUPA III 

 GRUPA IV „0”

  

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców