RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 39

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

 Grupa

  Imię i Nazwisko

 GRUPA I

  Piotr Wodziński

 GRUPA II

  Anna Pietrucha

 GRUPA III 

  Łukasz Maziarz

 GRUPA IV „0”

  Remigiusz Bieda

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Remigiusz Bieda