RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

Klasa

Imię i Nazwisko

1a

Marcin Gładysz

1b

Marek Gac

2a

Marta Janusz

2b

Tomasz Maczuga

3a

Sylwia Baran

3b

Dorota Piątkowska

4a

Marzena Pieniążek

4b

Anna Zaborniak

5a

Piotr Piech

5b

Barbara Maziarz

6a

Kandefer Urszula

6b

Grzegorz Pelc

7a

Krzysztof Lęcznar

8a

Aneta Witowska

8b

Ewa Wisz

8c

Olga Surowiec

 

Szkolna Rada Rodziców

Grzegorz Pelc

Olga Surowiec

Marta Janusz