RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE

ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasa

Imię i Nazwisko

1 a

Marta Janusz

1 b

Magdalena Cieślak

2 a

Sylwia Baran

2 b

Dorota Piątkowska

3 a

Justyna Szubart

3 b

Małgorzata Pęcak

4 a

Piotr Piech

4 b

Barbara Maziarz

5 a

Urszula Kandefer

5 b

Grzegorz Pelc

6 a

Krzysztof Lęcznar

7 a

Aneta Witowska

7 b

Anna Działowska

7c

Olga Surowiec

8 a

Karolina Jankowiak

8 b

Marzena Kulik

8 c

Maciej Paczosa