Skład Samorządu Uczniowskiego  2021/2022

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Oliwia Chmiel kl. 8b

Zastępca

Jagoda Paluszak kl. 8a

Oliwia Surowiec kl. 7c

Skarbnik

Julia Zaborowska kl.8c

 

Samorząd Uczniowski wybierany jest we wrześniu spośród uczniów klas IV - VI.

Samorząd pracuje w czterech sekcjach:

 • wychowawczej (organizującej samopomoc koleżeńską)
 • ekologicznej (organizującej konkurs ekologiczny propagujący zdrowy styl życia)
 • redakcyjnej (wydającej czasopismo dotyczące bieżących spraw i problemów szkoły i wychowanków)
 • radiowej (przygotowującej audycje związane z ważnymi rocznicami i wydarzeniami).

Prowadzone są akcje charytatywne, zwłaszcza:

 • Góra Grosza
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Nakręć się na pomaganie
 • Szkoło Pomóż i Ty
 • i inne akcje wynikające z bieżący potrzeb środowiska lokalnego.

Uczniowie aktywnie włączają się w organizację szkolnych imprez typu:

 • Szkolny festyn
 • Dni otwartych drzwi
 • Współpraca z kołem Caritas

Organizowane są okolicznościowe imprezy - dyskoteki, Mikołajki, konkursy i inne.

 

echoZapraszamy do czytania naszej gazetki
przygotowanej przez sekcję redakcyjną
Samorządu Uczniowskiego!