KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

logo men


 

Kalendarz Szkoły Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie
na rok szkolny 2022/2023

 


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000009201.pdf
W związku z funkcjonowaniem placówki z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, kalendarz może być modyfikowany, terminy wydarzeń mogą być zmieniane oraz w razie konieczności odwoływane.

 

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR19 2022/2023

L.p.

Data

Tematyka

Rodzaj imprezy

1.        

29 sierpnia

Konferencja plenarna

 

2.        

1 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Spotkanie z wychowawcami

3.        

1 września

Pasowanie na ucznia

Uroczystość Pierwszoklasistów

4.        

20 września

Spotkanie z Rodzicami

Zebranie organizacyjne

5.        

Cały rok szkolny

Mała Liga Lekkoatletyczna

Zawody

6.        

Cały rok szkolny

Realizacja programu „W przyjaźni z matematyką”

Program innowacyjny

7.

Cały rok szkolny

Mistrzostwa klas IV-VIII w tenisie stołowym

Zawody

8.        

13 października

Dzień Edukacji Narodowej

Audycja

9.        

14 października

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.       

  Październik

Dzień Papieski

Forma dowolna

11.    

18 października

Spotkanie z Rodzicami

Dyżur Konsultacyjny

12.

31 października

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

13.    

1 Listopada

Wszystkich Świętych

Dzień ustawowo wolny od zajęć

14.    

Listopad

Pasowanie na Świetlika

Pasowanie klas I

15.    

Listopad

Śniadanie daje Moc

Akcja ogólnopolska

16.    

10 listopada

Święto Niepodległości

Forma dowolna

17.    

11 listopada

Święto Niepodległości

Bieg Niepodległościowy

18.    

11 listopada

Święto Niepodległości

Dzień ustawowo wolny od zajęć

19.    

15 listopada

Spotkanie z Rodzicami

Dyżur konsultacyjny

20.    

6 grudnia

Mikołajki

Imprezy klasowe

21.

15 i 16 grudnia

Egzaminy próbne ósmoklasistów

Dwa dni wolne od zajęć dydaktycznych

22.    

20 grudnia

Spotkanie z Rodzicami

Wywiadówka - informacja o ocenach ndst.. 

23.    

Grudzień

Konkurs Kartki Świątecznej obcojęzycznej

Konkurs, wystawa

24.    

22 grudnia

Jasełka

Forma dowolna/ Uroczysty apel

25.    

23 -31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

 

26.    

1 Stycznia

Nowy Rok

Dzień ustawowo wolny od zajęć

27.    

6 stycznia

Święto Trzech Króli

Dzień ustawowo wolny od zajęć

28.    

12 stycznia

Karnawał klas I-III

Forma dowolna

29.    

Styczeń

Karnawał klas IV-VIII

Forma dowolna

30.

termin do ustalenia

Konferencja plenarna

 

31.

16-29 stycznia

Ferie zimowe

 
32.    

30  stycznia

Początek II półrocza

 

33.

31 stycznia

Konferencja klasyfikacyjna

 

34.    

Styczeń/luty

Podkarpacki Konkurs Rękodzieła Artystycznego

Konkurs/Uroczyste podsumowanie

35. 7 lutego

Apel podsumowujący I półrocze

Apel wychowawczy
36. 7 lutego 

Spotkanie z Rodzicami

Wywiadówka
37. Luty/ marzec

Dzień Otwarty Szkoły

Prezentacje
38.

Marzec

Dzień języków obcych Konkursy
39.

21 marca

Spotkanie z Rodzicami Dyżur konsultacyjny 
40. Marzec

Rekolekcje Wielkopostne

 
41.  

Marzec – podczas rekolekcji

Dzień Patrona Forma dowolna
42.

5 kwietnia

Wielkanoc Forma dowolna
43.

6-11 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna  
44.

Kwiecień

Dzień Ziemi Forma dowolna
45.

18 kwietnia

Spotkanie z Rodzicami  Wywiadówka
46. 28 kwietnia

Święto Konstytucji 3-go Maja

Forma dowolna
47. 2 maja

Dzień Flagi

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
48. 3 maja

Święto Konstytucji 3-Maja

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
49. 16 maja

Spotkanie z rodzicami

Dyżur konsultacyjny - informacja o ocenach ndst.
50. 23, 24, 25 maja

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
51. 1 czerwca

Dzień Dziecka/Dzień Sportu

Forma dowolna
52. 7 czerwca

Święto Szkoły
Festyn Sportowo-Rekreacyjny

Piknik
53. 8 czerwca Boże Ciało Dzień ustawowo wolny od zajęć
54. 9 czerwca   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
55. 15 czerwca Konferencja klasyfikacyjna  
56. 21 czerwca Apel podsumowujący rok szkolny Apel wychowawczy
57. 22 czerwca Konferencja plenarna  
58. 23 czerwca Pożegnanie klas VIII
Zakończenie Roku Szkolnego
 

 

 

                             Dni wolne od zajęć dydaktycznych
     
    Dni ustawowo wolne od zajęć
     
    Spotkania z rodzicami