mmm


 Zapraszamy do obejrzenia filmów promocyjnych naszej szkoły i przedszkola


 tydzien ulgi 17 05 2021


 
 KOMUNIKAT DLA RODZICÓW 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Rzeszowie działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. informuje, że  dni 25, 26 i 27 maja 2021 r. (wtorek, środa i czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych egzamin ósmoklasisty).

Jednocześnie informuję, że w w/w dniach Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 630 -1700.

Zgłoszenia dziecka o przybyciu na zajęcia należy dokonać w sekretariacie zespołu do 20 maja 2021 r. (czwartek) do godz. 1500 podając godziny pobytu dziecka w szkole.

 Jeżeli w ww. dniach dziecko będzie korzystało z obiadu opłatę za posiłek należy uiścić w momencie złożenia deklaracji o pobycie dziecka w szkole.

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

Dyrekcja Szkoły


komunikat nauczanie od 4 do 17 maja 2021r

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat w sprawie organizacji zajęć w klasach 1-8 w Szkole Podstawowej nr 19 w Rzeszowie od 17.05.2021roku

 jestesmy z wami niebieskimi motylami 2021 sp19 rzeszow

Przesyłamy niebieską iskierkę przyjaźni.
Nasza szkoła podjęła radosne wyzwanie włączając się do akcji: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI. Organizatorem akcji jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Celem - poszerzanie świadomości otoczenia na temat autyzmu, a przede wszystkim dodania otuchy osobom ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w trudach codziennego funkcjonowania. Uczniowie klas młodszych ZSP nr 9 w Rzeszowie, z radością przesyłają iskierkę przyjaźni, malując i wycinając niebieskie motyle.


OFERTY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


 plakat rekrutacja 2021 1

logo naboru 2021 przedszkola     logo naboru 2021 szkoly podstawowe

 


W związku z ustaleniem terminu próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz przedłużającym się okresem pandemii wprowadzono zmiany
Kalendarzu Szkolnym na rok szkolny 2020-2021.

Zmiana dotyczy ustalenia nowego terminu egzaminu próbnego ósmoklasisty w dniach 10, 11 i 12 marca 2021 roku oraz odwołania Festynu Rekreacyjno-Sportowego.


 

   • W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Rzeszowie (Szkoła Podstawowa Nr 19 i Przedszkole Publiczne Nr 39) nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z rodzicem. W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z sekretariatem Zespołu.
    (tel: 017 748-25-20; e-mail: sekretariat@sp19.rzeszow.pl)
  • Dyrektor oraz Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9 w Rzeszowie przyjmują Rodziców w sprawach dydaktyczno-wychowawczych tylko w przypadkach uzasadnionych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu poprzez sekretariat Zespołu

    Zasady i godziny przyjęć Dyrektora oraz Wicedyrektora


PROCEDURY DLA PRZEDSZKOLA


PROCEDURY DLA SZKOŁY

  • Lista instytucji pomocowych
    Instytucje, które niosą wsparcie i pomoc psychologiczną osobom, które w obecnej sytuacji jej potrzebują


loading...

Erasmus+

loading...

ERASMUS+2

loading...

Back to top