wakacje 2020 r m

KOMUNIKAT

Informujemy że w wyniku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do 26 czerwca w Zespole-Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rzeszowie realizowane są zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

zn 24 maja       wytyczne gis

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 nie przychodzą do szkoły.
W związku ze wznowieniem pracy przedszkola i organizacją opieki dla dzieci rodziców, którzy zadeklarowali gotowość uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 informuję, że od dnia 6 maja 2020 roku, nie jest realizowane zdalne nauczanie w Przedszkolu Publicznym nr 39 w Rzeszowie.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra EdUkacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Komunikat dotyczący zmian w Kalendarzu Szkoły Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie na rok szkolny 2019/2020.

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się zmiany w kalendarzu szkolnym.
Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są: 12 czerwca 2020 r., 16 czerwca 2020 r., 17 czerwca 2020 r. i 18 czerwca 2020 r.
Dni: 10 czerwca 2020 r., 24 czerwca 2020 r. i 25 czerwca 2020 r. są dniami pracującymi.

Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty

  • Lista instytucji pomocowych
    Instytucje, które niosą wsparcie i pomoc psychologiczną osobom, które w obecnej sytuacji jej potrzebująProgram Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Informujmy, że – zgodnie z rozdz. VII ust. 4 Uchwały Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares. uczniowie naszej szkoły spełniający określone kryteria mogą ubiegać się o przyznanie następujących stypendiów: Mistrz, Zdolny uczeń.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa,  w zakładce oświata: https://www.erzeszow.pl/pl/510-oswiata/6849-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html,

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Stypendiów Miasta Rzeszowa pod nr tel: 17 875 46 14, 17 875 44 73, 17 875 47 84.


 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice/Opiekunowie


W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Rzeszowie (Szkoła Podstawowa Nr 19 i Przedszkole Publiczne Nr 39) nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z rodzicem. W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z sekretariatem Zespołu.

(tel: 017 748-25-20; e-mail: sekretariat@sp19.rzeszow.pl)


plan lekcji kwarantanna 4maja   zdalne nauczanie szkola

swietlicowy wygibajtus 

  • Znajdziecie tutaj propozycje zadań dla uczniów i przedszkolaków, oraz linki do ciekawych portali edukacyjnych na czas odwołanych zajęć lekcyjnych

loading...

Erasmus+

loading...

ERASMUS+2

loading...

Back to top