W związku z przedłużeniem okresu zdalnego nauczania dla uczniów klas 4-8 wprowadzono zmiany w kalendarzu szkolnym na rok szkolny 2020-2021.

Zmiana dotyczy odwołania egzaminu próbnego ósmoklasisty w dniach 26 i 27 stycznia 2021 roku. Nowy termin egzaminu próbnego zostanie ustalony po powrocie uczniów klas 8 do nauczania stacjonarnego.

Jednocześnie informuję, że w dniach 26 i 27 stycznia 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 19 w Rzeszowie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas 1-8.

banner zdalne stacjonarne nauczanie 18 stycznia 2021

Przed lekcjami uczniowie wchodzą do budynku szkoły jak dotychczas:
- klasy I wchodzą drzwiami w przewiązce obok sali gimnastycznej
- klasy II i III drzwiami obok boiska do siatkówki

Komunikat w sprawie organizacji zajęć w klasach 1-8 realizowanych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rzeszowie ważny od 18.01.2021 roku 
Kształcenie na odległość. Edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III). Praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli. 

Wymagania edukacyjne i szkolne dokumenty


  • W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Rzeszowie (Szkoła Podstawowa Nr 19 i Przedszkole Publiczne Nr 39) nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z rodzicem. W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z sekretariatem Zespołu.
    (tel: 017 748-25-20; e-mail: sekretariat@sp19.rzeszow.pl)
  • Dyrektor oraz Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9 w Rzeszowie przyjmują Rodziców w sprawach dydaktyczno-wychowawczych tylko w przypadkach uzasadnionych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu poprzez sekretariat Zespołu

    Zasady i godziny przyjęć Dyrektora oraz Wicedyrektora

Aktualne informacje i zalecenia na stronie Ministerstwa Edukacji NarodowejPROCEDURY DLA PRZEDSZKOLA


PROCEDURY DLA SZKOŁY

  • Lista instytucji pomocowych
    Instytucje, które niosą wsparcie i pomoc psychologiczną osobom, które w obecnej sytuacji jej potrzebują


loading...

Erasmus+

loading...

ERASMUS+2

loading...

Back to top