SP19

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Komunikat 1

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9 w Rzeszowie działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. informuje, że dzień 27 maja 2016r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla klas I-VI

Jednocześnie informuję, że w w/w dniu Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. 630 -1700.

Zgłoszenia dziecka o przybyciu na zajęcia należy dokonać w sekretariacie Zespołu do 20 maja 2016 r. (piątek) do godz. 1530 podając godziny pobytu dziecka w szkole.

Łącze Więcej …  

Komunikat 2

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI SZEŚCIOLETNICH

na stronie Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa


6lat

 

Komunikat 3

NABÓR DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
na rok szkolny 2016/2017

Zapisy do Szkoły Podstawowej Nr 19
i Przedszkola Publicznego Nr 39


Łącze Więcej …  

Komunikat 4

SALA GIMNASTYCZNA

 

Informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia sali gimnastycznej
od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.


  Łącze Więcej …  

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 w RzeszowieZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE

Szkoła Podstawowa Nr 19

Przedszkole Publiczne Nr 3


festyn-2016-p

 

 


 


certyfikat-spolecznie-zaangazowanej-placowki-mali-uczniowieBierzemy udział:
maly-mistrz Projekt "Mały Mistrz" jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
lekkoatletyka-dla-kazdego

Lekkoatletyka dla każdego!
Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

tenis-10 Program "Tenis 10" prowadzony przez Polski Związek Tenisowy

 

 


 

 

                 
certyfikat-szkoly-przyjaznej-utalentowanym-uczniom
miasto-bez-elektr

  


Poprzednia wersja strony szkoły do obejrzenia tutaj


s-rad-szk.jpg