wakacyjne zyczenia 2021

 

 


 Zapraszamy do obejrzenia filmów promocyjnych naszej szkoły i przedszkola


 

szczepienia

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka - informacja do rodziców uczniów o programie szczepień nastolatków
Informacja do rodziców uczniów szkół podstawowych (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.


 

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares 

Zasady udzielania stypendium w ramach Programu Stypendialnego pn. Primus inter pares reguluje Uchwała Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego 2019 poz. 1189).  

Pod poniższym linkiem znajduje się treść wspomnianej ustawy, gdzie umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. 

UCHWAŁA NR VI/109/2019 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


 jestesmy z wami niebieskimi motylami 2021 sp19 rzeszow

Przesyłamy niebieską iskierkę przyjaźni.
Nasza szkoła podjęła radosne wyzwanie włączając się do akcji: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI. Organizatorem akcji jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Celem - poszerzanie świadomości otoczenia na temat autyzmu, a przede wszystkim dodania otuchy osobom ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w trudach codziennego funkcjonowania. Uczniowie klas młodszych ZSP nr 9 w Rzeszowie, z radością przesyłają iskierkę przyjaźni, malując i wycinając niebieskie motyle.


 

   • W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Rzeszowie (Szkoła Podstawowa Nr 19 i Przedszkole Publiczne Nr 39) nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z rodzicem. W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z sekretariatem Zespołu.
    (tel: 017 748-25-20; e-mail: sekretariat@sp19.rzeszow.pl)
  • Dyrektor oraz Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9 w Rzeszowie przyjmują Rodziców w sprawach dydaktyczno-wychowawczych tylko w przypadkach uzasadnionych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu poprzez sekretariat Zespołu

    Zasady i godziny przyjęć Dyrektora oraz Wicedyrektora


PROCEDURY DLA PRZEDSZKOLA


PROCEDURY DLA SZKOŁY

  • Lista instytucji pomocowych
    Instytucje, które niosą wsparcie i pomoc psychologiczną osobom, które w obecnej sytuacji jej potrzebują


loading...

Erasmus+

loading...

ERASMUS+2

loading...

Back to top