Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021

DYREKTOR
Paweł Grodzki
WICEDYREKTOR
Agnieszka Fijałkowska
PEDAGOG
Agnieszka Płonka
BIBLIOTEKA
Paweł Syrkiewicz
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Joanna Janusz
Joanna Kula
Irena Kasprzyk
Monika Bauer
RELIGIA
Joanna Rosół
Siostra Małgorzata Sowa
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Agata Miąsik
Małgorzata Hallada
Barbara Mirowska

Krystyna Kwiecień
Beata Kochańska
Agata Kisilewicz

JĘZYK POLSKI
Maria Zmarz
Katarzyna Kolasa
Małgorzata Łukaszek
Bernadetta Duś
JĘZYK ANGIELSKI
Katarzyna Świątek
Monika Wąs
Barbara Cyrulik
JĘZYK NIEMIECKI
Agnieszka Żewakowska
JĘZYK HISZPAŃSKI
Sylwia Kędzior
HISTORIA
Elżbieta Dymek
Małgorzata Łukaszek
MATEMATYKA
Renata Kamycka
Agata Sączawa

Agnieszka Woźna
PRZYRODA
Ilona Kruk
BIOLOGIA
Ilona Kruk
GEOGRAFIA
Karolina Krzanowska-Wienc
FIZYKA
Agnieszka Woźna
CHEMIA
Iwona Półtorak
INFORMATYKA
Arkadiusz Pliszka
ZAJĘCIA TECHNICZNE
Beata Sitarska
DORADZTWO ZAWODOWE
Barbara Pelczar
PLASTYKA
Beata Sitarska
MUZYKA
Konrad Molczyk
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Małgorzata Babiarz
Katarzyna Batóg
Mirosław Ciepiela
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Leszek Sieńko
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Jerzy Czempas
REWALIDACJA
Sabina Siuba