Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018

DYREKTOR
Paweł Grodzki
 
WICEDYREKTOR
Agnieszka Fijałkowska
 
PEDAGOG
Agnieszka Płonka
 
BIBLIOTEKA
Elżbieta Dymek
 
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Joanna Janusz
Joanna Kula
Irena Kasprzyk
Sylwia Ziętek
 
RELIGIA
Joanna Rosół
Siostra Anna Macina
 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Małgorzata Hallada
Elżbieta Przywara - Strzelec
Barbara Mirowska

Krystyna Kwiecień
Jagoda Pustelak
Małgorzata Koziołkiewicz
Beata Kochańska
Agata Kisilewicz
Marlena Malinowska
 
JĘZYK POLSKI
Maria Zmarz
Katarzyna Kolasa
Małgorzata Łukaszek
 
JĘZYK ANGIELSKI
Katarzyna Świątek
Monika Wąs
Iwona Więch
 
JĘZYK NIEMIECKI
Agnieszka Żewakowska
 
JĘZYK HISZPAŃSKI
Natalia Popek
 
HISTORIA
Barbara Pliś
 
MATEMATYKA
Renata Kamycka
Agata Sączawa

Agnieszka Woźna
 
PRZYRODA
Ilona Kruk
 
BIOLOGIA
Ilona Kruk
 
GEOGRAFIA
Karolina Krzanowska-Wienc
 
FIZYKA
Agnieszka Woźna
 
CHEMIA
Ewelina Kardaś-Herma
 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Wiesława Bugaj
 
ZAJĘCIA TECHNICZNE
Beata Sitarska
 
DORADZTWO ZAWODOWE
Barbara Pelczar
 
PLASTYKA
Beata Sitarska
 
MUZYKA
Robert Świerk
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Małgorzata Babiarz
Katarzyna Batóg