RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 39
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE
ROK SZKOLNY 2016/2017

 

RADA RODZICÓW
   
Grupa II    Remigiusz Bieda   Przewodniczący
Grupa I   Dariusz Paryła   Zastępca Przewodniczącego
Grupa III    Tomasz Kasprzyk     Zastępca Przewodniczącego
Grupa IV   Anna Trzyna - Broszkiewicz   Zastępca Przewodniczącego