PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 39

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

RADA RODZICÓW
 
Remigiusz Bieda   Przewodniczący

Gabriela Walewska

Karolina Mróz

Piotr Skórczyński

Dariusz Paryła