PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 39

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

RADA RODZICÓW
 
Przewodniczący  
Dariusz Paryła
   

Remigiusz Bieda

Marcin Gładysz                    

Marta Janusz