REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

 

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI – 2019

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

05.02.2019 godz.8.00

11.02.2019 godz.15.00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.2019 godz.8.00

15.03.2019 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03.2019 godz.8.00

21.03.2019 godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2019 godz.9.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia)

27.03.2019 godz.9.00

5.04.2019 godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

10.04.2019 godz.9.00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

13.05.2019

17.06.2019

6.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05.2019 godz.8.00

24.05.2019 godz.15.00

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/ punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05.2019 godz. 8.00

30.05.2019 godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5.06.2019 godz.9.00

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia)

5.06.2019 godz.8.00

12.06.2019 godz.15.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

17.06.2019 godz.9.00

 NABÓR PRZEDSZKOLA

 


 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 2019

 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rejestracja i weryfikacja zgłoszeń dzieci obwodowych.

1.03.2019 godz.8.00

15.03.2019 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.03.2019 godz.8.00

21.03.2019 godz.15.00

3.

Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (szkoła sportowa i szkoły artystyczne – szczegółowe informacje w wybranej szkole)

23.03.2019

23.03.2019

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28.03.2019 godz.9.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia).

28.03.2019 godz.9.00

05.04.2019 godz.15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

09.04.2019 godz.9.00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

15.04.2019

29.05.2019

7.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.04.2019 godz.8.00

26.04.2019 godz.15.00

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.04.2019 godz. 8.00

09.05.2019 godz. 15.00

9.

Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (szkoła sportowa i szkoły artystyczne – w przypadku wolnych miejsc –szczegółowe informacje w wybranej szkole)

27.04.2019 godz.8.00

27.04.2019 godz.15.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17.05.2019 godz.9.00

11.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia).

17.05.2019 godz.9.00

24.05.2019 godz.15.00

12.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

29.05.2019 godz.9.00

 

NABÓR - SZKOŁY PODSTAWOWE