W dniach 23-25 września 40 uczniów klas VII pod opieką nauczycieli uczestniczyło w regionalnych ćwiczeniach terenowych w Sudetach.

Celem ćwiczeń było ukazanie zróżnicowania regionalnego Polski w przekroju równoleżnikowym. Charakterystyka regionów w szczególności Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Niziny Śląskiej oraz Sudetów. Charakterystyka obejmowała wybrane aspekty geograficzne (elementy środowiska naturalnego, osadnictwo i jego rozwój, aktualne problemy społeczne czy gospodarkę regionu), zagadnienia związane ze stanem przyrody, zagrożeniami i jej ochrona oraz walory i atrakcje krajoznawczo-turystyczne na trasie przejazdu. Ważnym aspektem było również doskonalenie umiejętności wykorzystywania już posiadanej wiedzy w praktyce jak również ulepszanie form werbalnej charakterystyki terenu. Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach poprzez prezentację przygotowanego wcześniej przez siebie tematu.

geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-01
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-01
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-02
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-02
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-03
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-03
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-04
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-04
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-05
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-05
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-06
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-06
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-07
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-07
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-08
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-08
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-09
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-09
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-10
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-10
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-11
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-11
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-12
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-12
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-13
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-13
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-14
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-14
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-15
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-15
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-16
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-16
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-17
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-17
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-18
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-18
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-19
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-19
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-20
geomaniacy-cwiczenia-sudety-19-20
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20