22 maja 2022

Wychowawczy apel końcoworoczny

Po raz pierwszy od wybuchu pandemii spotkaliśmy się w tak dużym gronie. Apele odbyły się w grupie klas I - III, oraz klas IV - VIII. Wyróżnieni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz laureaci konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych. Serdeczne gratulacje!
Z uczniami spotkał się też Pan policjant, który przeprowadził pogadanki na temat bezpiecznego i rozważnego zachowania podczas wakacji. Spotkania zakończyły się życzeniami dla uczniów pogodnych, radosnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

 

01. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
01. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
02. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
02. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
03. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
03. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
04. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
04. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
05. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
05. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
06. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
06. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
07. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
07. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
08. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
08. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
09. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
09. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
10. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
10. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
11. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
11. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
12. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
12. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
13. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
13. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
14. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
14. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
15. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
15. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
16. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
16. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
17. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
17. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
18. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
18. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy I - III
19. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
19. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
20. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
20. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
21. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
21. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
22. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
22. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
23. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
23. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
24. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
24. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
25. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
25. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
26. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
26. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
27. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
27. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
28. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
28. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
29. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
29. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
30. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
30. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
31. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
31. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
32. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
32. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
33. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
33. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
34. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
34. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
35. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
35. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
36. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
36. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
37. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
37. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
38. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
38. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
39. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
39. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
40. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
40. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
41. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
41. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
42. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
42. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
43. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
43. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
44. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
44. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
45. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
45. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
46. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
46. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
47. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
47. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
48. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
48. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
49. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
49. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
50. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
50. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
51. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
51. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
52. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
52. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
53. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
53. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
54. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
54. Wychowawczy apel końcoworoczny. Klasy IV - VIII
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54