31 marca 2021

Rzeszów przyjazny wszystkim. Nasza uczennica reprezentuje szkołę w Urban Lab Rzeszów

Uczennica klasy 6 c Oliwia Surowiec zaprezentowała projekt pt. „Rzeszów przyjazny wszystkim” wykonany w trakcie dziecięcego hackathonu przez uczniów naszej szkoły.
Projekt ten nawiązywał do tematu spotkania: #ZIELEŃ - jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych.

Tereny zieleni pełnią bardzo ważną funkcję we współczesnym mieście. Zieleń miejska to dziś nie tylko parki i ogrody, ale również skwery, pasy zieleni przy jezdniach ulic, a także roślinność pokrywająca bariery akustyczne. Zorganizowana zieleń miejska pełni bardzo wiele różnorodnych funkcji w przestrzeni miejskiej.

Oto link do tego wydarzenia