16, 17, 18 czerwca 2020

Egzamin ósmoklasistów

Pierwotnie sesja egzaminacyjna miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone były stacjonarne zajęcia w szkołach. Dlatego termin egzaminu ósmoklasisty został przesunięty na czerwiec. Uczniowie długo oczekiwali na tę decycję, wiązało się z tym wiele niepokojów, stresu i emocji. Podczas zdalnego nauczania nauczyciele włożyli wiele wysiłku w jak najlepsze przygotowanie swoich uczniów do nadchodzącej próby.
W końcu przyszli do szkoły po raz pierwszy od początku pandemii, wszyscy w dobrych nastrojach i pełni nadziei. Podczas egzaminów uczniowie i nauczyciele przestrzegali wytycznych sanitarnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z nimi na egzamin mogła przyjść wyłącznie osoba zdrowa, dotyczyło to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie mógł uczestniczyć uczeń, który był objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. W trakcie pisania egzaminu uczniowie mogli odłożyć maseczki na bok. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Między ławkami w sali egzaminacyjnej zachowany był 1,5-metrowy odstęp. Zdający mogli wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, nawet maskotek towarzyszących w trudnych chwilach.
Za piszących egzamin kciuki trzymali zarówno nauczyciele, jak i rodzice. Sale egzaminacyjne opuszczali z uśmiechem, wielu przyznało, że nie testy nie były bardzo trudne. Wyniki poznamy 31 lipca 2020 r. Liczymy na wysoki poziom i duży sukces!

egzamin-osmoklasistow-20-01
egzamin-osmoklasistow-20-01
egzamin-osmoklasistow-20-02
egzamin-osmoklasistow-20-02
egzamin-osmoklasistow-20-03
egzamin-osmoklasistow-20-03
egzamin-osmoklasistow-20-04
egzamin-osmoklasistow-20-04
egzamin-osmoklasistow-20-05
egzamin-osmoklasistow-20-05
egzamin-osmoklasistow-20-06
egzamin-osmoklasistow-20-06
egzamin-osmoklasistow-20-07
egzamin-osmoklasistow-20-07
egzamin-osmoklasistow-20-08
egzamin-osmoklasistow-20-08
egzamin-osmoklasistow-20-09
egzamin-osmoklasistow-20-09
egzamin-osmoklasistow-20-10
egzamin-osmoklasistow-20-10
egzamin-osmoklasistow-20-11
egzamin-osmoklasistow-20-11
egzamin-osmoklasistow-20-12
egzamin-osmoklasistow-20-12
egzamin-osmoklasistow-20-13
egzamin-osmoklasistow-20-13
egzamin-osmoklasistow-20-14
egzamin-osmoklasistow-20-14
egzamin-osmoklasistow-20-15
egzamin-osmoklasistow-20-15
egzamin-osmoklasistow-20-16
egzamin-osmoklasistow-20-16
egzamin-osmoklasistow-20-17
egzamin-osmoklasistow-20-17
egzamin-osmoklasistow-20-18
egzamin-osmoklasistow-20-18
egzamin-osmoklasistow-20-19
egzamin-osmoklasistow-20-19
egzamin-osmoklasistow-20-20
egzamin-osmoklasistow-20-20
egzamin-osmoklasistow-20-21
egzamin-osmoklasistow-20-21
egzamin-osmoklasistow-20-22
egzamin-osmoklasistow-20-22
egzamin-osmoklasistow-20-23
egzamin-osmoklasistow-20-23
egzamin-osmoklasistow-20-24
egzamin-osmoklasistow-20-24
egzamin-osmoklasistow-20-25
egzamin-osmoklasistow-20-25
egzamin-osmoklasistow-20-26
egzamin-osmoklasistow-20-26
egzamin-osmoklasistow-20-27
egzamin-osmoklasistow-20-27
egzamin-osmoklasistow-20-28
egzamin-osmoklasistow-20-28
egzamin-osmoklasistow-20-29
egzamin-osmoklasistow-20-29
egzamin-osmoklasistow-20-30
egzamin-osmoklasistow-20-30
egzamin-osmoklasistow-20-31
egzamin-osmoklasistow-20-31
egzamin-osmoklasistow-20-32
egzamin-osmoklasistow-20-32
egzamin-osmoklasistow-20-33
egzamin-osmoklasistow-20-33
egzamin-osmoklasistow-20-34
egzamin-osmoklasistow-20-34
egzamin-osmoklasistow-20-35
egzamin-osmoklasistow-20-35
egzamin-osmoklasistow-20-36
egzamin-osmoklasistow-20-36
egzamin-osmoklasistow-20-37
egzamin-osmoklasistow-20-37
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37