"Kto czyta książki, żyje podwójnie"
Umberto Eco

Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły. Posiadamy bogaty księgozbiór wypożyczalni oraz duży wybór czasopism w czytelni.

Biblioteka służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej. Pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania te spełnia poprzez:
• rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, 
• przysposabianie uczniów do samokształcenia,
• przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
• kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej uczniów,
• wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych,
• udzielenie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza przez współdziałanie z nimi w przygotowaniu uczniów do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia,
• pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym,
• rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,
• otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 
PONIEDZIAŁEK  

930 - 1230

1530 - 1600

     
WTOREK  

930 - 1340
1340 - 1440  KOŁO CZYTELNICZE
1440 - 1600

     
ŚRODA   930 - 1600
     
CZWARTEK   930 - 1600
     
PIĄTEK  

930 - 1245
1245 - 1345  KOŁO CZYTELNICZE
1345 - 1530

 

 

 

echoZapraszamy do czytania naszej gazetki
przygotowanej przez sekcję redakcyjną
Samorządu Uczniowskiego!

 

 

 

 


 

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału wielka liga czytelnikow plakat
w III Ogólnopolskim Konkursie
„WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

 

Głównym celem projektu "Wielka Liga Czytelników" jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Pragniemy, aby czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego promotorem kultury.

 

Na czym polega konkurs?
Uczniowie szkół podstawowych wypożyczają (w bibliotece szkolnej) książki z listy konkursowej i odbierają do nich pytania. Testy rozwiązują w domu, najlepiej podczas rodzinnego czytania. Wypełnione formularze oddają do biblioteki, gdzie zostają ocenione.
Po troje najlepszych czytelników z kategorii kl. 1-3 i 4-6 weźmie udział w drużynowym półfinale. Następnie najlepsi wystąpią w finale. Finałowi towarzyszyć będą liczne atrakcje dla rodzin. Całość imprezy odbędzie się pod nazwą "VI Wielka Zabawa Rodzinna".

 

Więcej informacji w zakładce KONKURSY  na stronie głównej.