OPŁATY ZA OBIADY

 Deklaracja zgłoszenia ucznia na obiady do stołówki szkolnej

 

Wpłatę za obiady należy wpłacać na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9

na nr rachunku bankowego: 55 1020 4391 0000 6002 0144 8919

do 15 dnia każdego miesiąca.

Przed uregulowaniem wpłaty na rachunek bankowy proszę o uzgodnienie kwoty jaką należy przelać – informacja w sekretariacie lub telefonicznie:  017 748 25 24.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.


ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Wpłatę za wyżywienie należy wpłacać na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9

na nr rachunku bankowego: 55 1020 4391 0000 6002 0144 8919

do 15 dnia każdego miesiąca.

 W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.