UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NNW

Szanowni państwo.

Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 9 nie będzie ubezpieczał uczniów i wychowanków przedszkola od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Jednocześnie informuje, że przedstawiciel wybranego przez Radę Rodziców  towarzystwa ubezpieczeniowego  przygotował ofertę ubezpieczenia grupowego i będzie do Państwa dyspozycji w dniu wywiadówki 18 września 2018.

 

Dyrekcja


 

Interpelacja nr 24326 do ministra edukacji narodowej w sprawie uregulowania zasad ubezpieczenia NNW dla dzieci w placówkach oświatowych

Komunikat KNF w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej