ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 W RZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Klasy I-III

1

Koło komputerowe

2

Koło teatralne

3

Koło plastyczne

4

Koło taneczne

5

Koło artystyczne

6

Zajęcia matematyczne

7

Zajęcia wokalne

8

Gry i zabawy rozwijające myślenie

9

Zajęcia origami

10

Zajęcia plastyczno - techniczne

11

Koło sportowe – tenis stołowy

12

Koło biblijne

 

Klasy IV-VII

 

1

Koło języka polskiego

2

Koło języka angielskiego

3

Koło języka niemieckiego

4

Koło języka hiszpańskiego

5

Koło matematyczne

6

Koło chemiczne

7

Koło geograficzne

8

Koło historyczne

9

Koło ekologiczne

10

Koło plastyczne

11

Koło regionalne

12

Chór

13

Zajęcia sportowe

14

Koło komputerowe

15

Szkolne koło CARITAS

16

Siatkówka (organizator MOS)