PRZERWA ŚWIĄTECZNA

dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 19

od 23 grudnia 2017 r.

do 29 grudnia 2017 r.

Dyrekcja Szkoły

 

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)