WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

 

V Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”

Etap pierwszy – szkolno-biblioteczny

 

 

 

Termin: 25 listopada 2019 r. – 13 marca 2020 r.

  • Uczniowie zdobywają 10 sprawności czytelniczych rozwiązując w domu
    (z pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści książek wybranych z konkursowej listy lektur.
  • Uczniowie, którzy zdobyli komplet sprawności przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w szkole.
  • Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za: zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki lub plakatu promującego czytelnictwo.

Etap drugi – test kwalifikacyjny

Termin: od 16 do 27 marca 2020 r. (datę ustala koordynator placówki)

  • Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki i jest organizowany na terenie szkoły.
  • Maksymalnie 3 najlepszych uczniów w każdej kategorii (klasy 1-4 i 5-8) awansuje do kolejnego etapu.

Etap trzeci – powiatowy

Termin: 28 kwietnia 2020 r.

  • Każdą placówkę biorącą udział w konkursie reprezentuje do 3 uczniów w obu kategoriach, którzy od tego momentu tworzą drużyny.
  • Drużyny piszą Test z pytaniami do treści książki wyznaczonej przez organizatora.
  • Drużyny walczą o tytuły: Mistrza, I Wicemistrza i II Wicemistrza Powiatu.

Więcej informacji na stronie www.wielka-liga.pl

Oraz na naszej stronie w zakładce KONKURSY.