ZMIANA TERMINU WYWIADÓWKI

 

Spotkanie Rodziców

z Wychowawcami klas i Nauczycielami – „Wywiadówka” odbędzie się

30 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 1800

Spotkanie Rady Rodziców

odbędzie się

30 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 1730

(w świetlicy szkolnej)

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły