NABÓR DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2018

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 2018

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI –2018

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów na rok szkolny 2018/2019

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.portal.resman.pl w zakładce Kanał Kandydata – moduł Nabór dla Szkół Podstawowych
lub bezpośrednio na stronie https://naborsp-kandydat.resman.pl/rzeszow
w terminie od 1 do 16 marca 2018 r.