NABÓR DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2018

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – 2018

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI –2018

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów na rok szkolny 2018/2019

  

 Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.portal.resman.pl w zakładce Kanał Kandydata – moduł Nabór dla Szkół Podstawowych lub bezpośrednio na stronie https://naborsp-kandydat.resman.pl/rzeszow

 

 sp 19 zapisy 2018 index