WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Tutaj

W związku z współpracą z SP19 rodzice mogą dodatkowo otrzymać do 30 % rabatu na wszelkie produkty finansowe tj. ubezpieczenia majątkowe i osobowe, programy posagowe dla dzieci, programy emerytalne oraz inne produkty.